پیگری سفارشات گمرکی

ورود عضویت

ایجاد یک حساب کاربری

موارد ستاره دار(*) اجباری هستند.
نام *
نام کاربری *
رمز عبور *
تکرار رمز عبور *
ایمیل *
تکرار ایمیل *
شماره تماس *
ترخیص کالا و محمولات هوایی از گمرک فرودگاه امام خمینی
با حضور نیروهای خود در گمرک فرودگاه امام خمینی آماده به ترخیص اسناد کالاهای وارداتی شما در حداقل زمان با حداکثر منافع خواهد بود.
ترخیص کالا و محمولات دریایی و کانتینری از گمرک شهید رجایی
با استقرار دائمی خود در بندرعباس و گمرکات شهید رجایی و شهید باهنر به ترخیص محمولات کانتینری و خرده بار تاجران گرامی می پردازد.
ترخیص کالا و محمولات زمینی از گمرکات تهران
با سابقه بالا در ترخیص کالا از گمرک شهریار، گمرک غرب، گمرک پیام ، گمرک جنوب به صورت حرفه ای به ترخیص کالای تاجران گرامی به صورت فول کانتینر و به صورت خرده بار یا گروپاژ می پردازد.
حواله جات ارزی، انتقال وجه بانکی و اعتبارات اسنادی
در حداقل زمان ممکن تخصیص ارز دولتی به واردات کالای مشمول ارز تاجران گرامی و سویئفت حواله جات و گشایش اعتبار اسنادی در بانک های خصوصی و دولتی
فورواردری و حمل و نقل بین المللی کالا
واحد فورواردری کالا با تخصص و شناخت مناسب از بزرگترین و معتبرترین حمل کنندگان به حمل و نقل بین المللی محمولات تاجران گرامی از اروپا و آسیای جنوب شرقی و ارائه خدمات حمل از انبار مبداء به صورت زمینی دریایی و هوایی با بهترین نرخ ها و سرویس ها به مقصد می پردازد.

خدمات شرکت ترخیص کالا

جایگاه قانونی ثبت سفارش

پیش از  ترخیص کالا در زمان ثبت سفارش باید با ترخیص کار خود مشورت نمود، اطلاع از نکات زیر مفید است.

دلایل ایجاد فهرست کالاهای بدون انتقال ارز از محل بند 9 ماده 38

•    انگیزش به ترویج تجارت قانونی و کاهش میزان قاچاق
•    تنظیم بازار
•    حمایت از واحدهای تولیدی
•    مقابله با محدودیتهای ایجاد شده بانکی
—    

شرکت ترخیص کالا
ارکان تشکیل دهنده سیستم ثبت سفارش الکترونیکی ثبتارش
زیر سیستم ثبت نام
-    عضویت در سایت
-    عضویت دارندگان کارت حقیقی
-    عضویت دارندگان کارت حقوقی

 

راهنمای عضویت:

 ‌اعضاي سايت متقاضي ثبت نام به عنوان بازرگان حقيقي يا حقوقي بايستي ازطريق ثبت نام وارد كنندگان حقيقي يا حقوقي در سایت ثبتارش اطلاعات مربوط به كارت بازرگاني و سازمان مربوط به خود را از سیستم کارت بازرگانی دریافت نمایند.
سیستم ثبت سفارش
-    کارتابل متقاضی
-    کارتابل کارشناسی اولیه
-    کارتابل کارشناسی نهایی
-    کارتابل ثبت فیش کارمزد

بررسی قیمت کالاهای وارداتی در مرحله ثبت سفارش

بر اساس ماده 16 قانون مقررات صادرات و واردات و همچنین ماده 30 آییـن نامـه اجرایی ایـن قانـون ، در صـورتی که بـررسی قیمت کالاهای وارداتی در مراحل سفارش ضرورت پیدا کند، متقــاضی بـررسی قیمـت می توانـد از نظـر کارشناســان یـا سـوابـق گمـرک بـر اسـاس قانـون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن استفاده نماید .
در مواردی که برای کالاهای وارداتی استاندارد اجباری تعیین و از طریق وزارت صمت اعلام می شود و همچنین در مورد سایر استانداردها و ضوابط موجود ماده 3 این  آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات وارد کننـدگان مـوظف هستنـد استـانداردها و ضـوابط مـورد نظـر را در قرارداد های خرید و اوراق ثبت سفـارش کـالا جهـت الـزام فـروشنده بـه ارسـال کالا طبق استاندارد ها و ضوابط  تعیین شده  قید نموده ، همچنین در اوراق مـذکور ارائـه بـرگ بـازرسـی کـالا مبنـی بــر تـأئیـد رعـایـت استـانداردها و ضـوابط مـذکور را شــرط پــرداخت وجـه قـرار دهنــد .
وزارت صنعت ،معدن و تجارت و بانک حسب مورد موظفند از ثبت آماری و صدور مجوز ورود و ثبت سفارش کالاهای وارداتی مشمول استانداردها و ضوابط مذکور که نکات بالا در پیش فاکتورها و سـایر اوراق ثبـت سفـارش آنها رعایت نشده باشد ، خودداری نمایند .
 (  ماده 6 و 3 آیین نامه اجرایی )   
مقررات و دستورالعملهای سیستم بانکی کشور برای ورود  و صدور کـالا همچنین مقـررات و دستـورالعملـهای شــورای عالی هماهنـگی ترابری کشــور ، شــورای عالی بیمـه ، شرایط صدور گواهی های مــوضــوع مـاده  6 فــوق که در چـارچـوب  وظایـف و اختیـارات سازمان های متولـی امـر ، صـادر و عینـاًٌ ًظـرف سه روز از طـریق وزارت صمت اعلام می شود جزو ضوابط ورود و صدور کالا می باشـد ، که رعایت آنها در مورد کلیه کلیه کالاهای قابل ورود و یا قابل صدور الزامی است .  ( ماده 7 آیین نامه )
ماده 9 آیین نامه اجرایی: هرگونه معامله تجاری با رژیم اشغالگر قدس ممنوع می باشد.
ماده 40 آیین نامه: مدت اعتبار ثبت سفارش در وزارت بازرگانی  6  ماه می باشد و این مدت با پرداخت کارمزد کارشناسی و رعایت مقررات زمان تمدید نیز می باشد.
تبصره 1 ماده 40 آیین نامه اجرایی
 تمدیـد ثبت سفارشی که کالای موضوع آنهـا ممنوع می گردد یا شـرط ورود آنها در جهت محدودیت تغییر می کند منوط به موافقت وزارت بازرگانی است .
ماده 41 آیین نامه اجرایی
ورود کالا به صورت تجاری منوط به گشایش اعتبار نزد بانک است مگر :
1.    کالاهای بدون انتقال ارز از محل بند 9 ماده 38
2.    کالاهای بدون انتقال ارز از محل ماده 16 قانون نوسازی صنایع
3.    کالاهای واردات در مقابل صادرات
4.    کالاهای غیر تجاری
5.    کالاهای مشمول ثبت سفارش با ارز متقاضی باشد
چگونگی ورود کالاهای مستعمل
1.    ورود خودروهای مستعمل از جمله راهسازی در چارچوب قانون مربوطه امکان پذیر است .
خودروی سواری : با سال ساخت حداکثر 3 سال به شرط نو بودن
خودروی کامیون و اتوبوس : با سال ساخت حداکثر دو سال به شرط نو بودن
—    خودروهای راهسازی : با سال ساخت حداکثر 5 سال کمتر ( نو یا مستعمل )
2.    ورود تجهیزات ، دستگاهها و ماشین آلات مستعمل برای خط تولید با رعایت مقررات مربوطه منوط به تأئید وزارتخانه تولیدی ذیربط می باشد.
3.    فهرست  موافقت کلی ورود کالاهای مستعمل صادره از سوی وزارت صنایع و معادن
کالاهایی که کمیسیون ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات از سال 1381 تاکنون با ورود آنها موافقت کلی اعلام نموده است:
 
4.    در سایر موارد ورود کالاهای مستعمل با رعایت مقررات مربوطه منوط به موافقت کمیسیون موضوع ماده یک آیین نامه اجرایی است.     
گمرک ایران کالاهای مستعمل موضوع ماده 42 آیین  نامه اجرایی به استثنای ماشین آلات و تجهیزات خط تولید وارده از محل سرمایه گذاری خارجی در چـارچـوب قـانون جلـب و حمـایت سـرمایـه هــای خارجی بـه  تأئیــد  ســازمـان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران را بر مبنای قیمت کالای نو مشابه قیمت گذاری می نماید.

انواع ثبت سفارش حسب نوع تقاضا

1.    افتتاح
2.    اصلاحیه
3.    جایگزین
4.    افتتاح از محل تنخواه
5.    کانتینر
انواع ثبت سفارش حسب طریقه پرداخت
1.    حواله بانکی
2.    اعتبار اسنادی
3.    اعتبار اسنادی مدت دار ( یوزانس )
4.    برات وصولی
5.    نقدی
انواع واردات حسب کارت بازرگانی
1.    با کارت بازرگانی
2.    موردی

3.    ردیف دستگاه دولتی


برای مطالعه بیشتر می توانید به جایگاه قانونی ثبت سفارش بخش اول مراجعه بفرمایید.

 تعرفه کدها و اولویت بندی های کالایی، الویت ده ها
 مجوز های مورد نیاز برای هر کالا و کد تعرفه