Follow orders of customs

Log in Register

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
phone number *

ترخیص کار گمرک در حکم وکیل صاحب کالا نزد گمرک خواهد بود. گمرک به عنوان یک سازمان و نهاد کشوری به دنبال احیاء حقوق عامه ملی است. این نهاد دولتی در این راستا وظایفی در خصوص اجرای قوانین واردات و ترخیص صادرات و قانون امور گمرکی کالا، دریافت حقوق و عوارض گمرکی ترخیص کالا از نماینده صاحب کالا یعنی ترخیص کار گمرک را به عهده دارد. طبق ماده سه قانون امور گمرکی عمده وظایف گمرک به شرح زیر است:

 پیاده سازی قوانین واردات و صادرات کالا و ترانزیت کالا

 تعیین تعرفه گمرکی و دریافت حقوق و عوارض گمرکی کالای مورد ترخیص

 تشریفات ترخیص کالا و تحویل کالا به ترخیص کار گمرک

 تایید اسناد وارداتی و صادراتی و اسناد ترخیص کالا

 تعیین رویه گمرکی و ترخیص کالا و تعیین حقوق و عوارض گمرکی

 --

ترخیص کار گمرک

ترخیص کار گمرک به وکالت از صاحب کالا و یا حق العمل کار به ترخیص کالا در گمرک می پردازد. آموزش مهارت ترخیص کاری گمرک نزد سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با همکاری وزارت کار برگزار می گردد. در این دوره ترخیص کار با سپری کردن آموزش های تئوری و عملی و ارزیابی نهایی به دریافت مدرک ترخیص کار گمرک مورد تایید وزارت کار و سازمان فنی و حرفه ای مفتخر می گردد. از جمله مهارت های مورد نیاز برای ترخیص کار درک مفاهیم گمرکی و آشنایی با قوانین امور گمرکی و رویه های ترخیص کالا، اسناد ترخیص کالا، آشنایی با سامانه EPL ترخیص از گمرک و آشنایی با اصول نگهداری کالا پیش از ترخیص در انبار های گمرک ، آشنایی با تشریفات ترخیص کالا در گمرک و چگونگی به ثمر رساندن دعاوی گمرکی، تعیین تعرفه و ارزش کالا در گمرک می باشد.

شرافت ، دقت ، امانتداری و وقت شناسی از جمله مهم ترین خصوصیات شخصی یک ترخیص کار ویک حق العمل کار گمرک است. در غیر این صورت مسیر اصلی و صحیح کار راهه خود را به بیراهه طی خواهد کرد. تاجران در طی سالیان سال ترخیص کار گمرک خود را علاوه بر حسن شهرت و داشتن تجربه کافی و نام آشنا بر اساس شهود و درک شخصی انتخاب می کنند این امر باعث می شود که علاوه بر هزینه ها بحث اعتماد و روابط حسنه و خوش روئی حق العمل کار و ترخیص کار گمرک در تعاملات تجاری آنها را با توفیق بیشتری روبرو گرداند.

ترخیص کالا از گمرک

آخرین آیین نامه اجرایی امور گمرکی مصوب فروردین 92 توسط هیات وزیران اصول ترخیص کالا از گمرک را در بخش های زیر مورد بررسی قرار می دهد.

دربخش اول از قسمت اول به بیان تعاریف نظیر تعریف گمرک و گمرک ایران و گمرکات داخلی می پردازد. در بخش دوم از همین قسمت به بیان کلیاتی نظیر حقوق ورودی و الزام به استفاده گمرک از فناوری ارتباطات با عنوان گمرک الکترونیک و استفاده از تکنولوژی های همچون پرتونگاری در گمرک را مورد بحث قرار می دهد در بخش سوم تضمین ها ی مورد نظر گمرک و تشریفات و کنترل های گمرک در بخش بعد مورد بحث قرار می گیرد و در آخرین بخش الزامات سیستم هماهنگ شده مطرح می شود که در آن وجود ابهام در تعرفه ها را مورد ارجاع به کنوانسیون رسمی می داند و مدت زمان محمولات هوایی را حداکثر 15 روز و به غیر از آن را حداکثر 60 روز می داند. در قسمت دوم از آیین نامه اجرایی گمرکات تعیین ارزش و قواعد مبدا مورد بررسی قرار می گیرد که در ضمن آن فصل اول با عنوان ارزش کالا در دو زیر بحث ارزش کالای وارداتی و ارزش کالای صادراتی مورد بررسی قرار می گیرد. تعریف کالای مثل و تعریف کالای مشابه که در آن خصوصیات و عملکرد و کیفیت و برند مشابه باشند صورت گرفته تعاریف کالای هم طبقه، همزمانی (مدت زمانی که قیمت کالا در کشور مبدا ثابت بوده است) سطح تجاری که خرید از عمده فروش، تولید کننده و یا خرده فروش صورت گرفته است. افراد مرتبط با هم در یک تجارت از دیدگاه گمرک و آنکه ملاک ارزش یک کالا قیمت واقعا پرداخت شده بین افراد بدون ارتباط از دید گمرک می باشد. در صورتی که ارزشی مورد تایید گمرک قرار نگیرد. گمرک مبنا را برای تعیین ارزش کالایی که مشخص نیست ارزش کالای مشابه از همان کشور و در همان زمان را مورد نظر قرار می دهد. در غیر اینصورت سوابق فروش داخلی فروشنده کالا با کسر مقادیر عمده فروشی هزینه های متداول بعد از ترخیص کالا و کسر حقوق ورودی مورد استناد گمرک قرار می گیرد. در ادامه فصل دوم با عنوان گواهی مبدا و کنترل آن مورد بحث قرار می گیرد.

در قسمت سوم تشریفات قبل از اظهار مورد بررسی قرار می گیرد. در قسمت چهارم نگهداری کالا ها در انبار ها و اماکن گمرکی مورد بحث قرار می گیرد. در قسمت بعد به تشریح کالای متروکه می پردازد.

اما در بخش ششم تشریح اظهار و ترخیص کالا مورد بررسی اجرایی قرار می گیرد و در بخش هفتم رویه های گمرک مورد تبیین قرار گرفته است آنچنان که در مقالات گذشته به بیان ورود قطعی و ورود موقت و ترانزیت داخلی و ترانزیت خارجی پرداختیم در ادامه این بخش بحث مهم وجالبی با عنوان استرداد حقوق ورودی و یا درابک صورت گرفته است، درابک یعنی مسترد کردن حقوق ورودی کالای ترخیص شده که در حال صادر شدن است با توجه به اینکه از همان گمرک ترخیص شده صادر شود و از زمان ورود یک سال بیشتر نگذشته باشد ( در صورتی که کالا بهداشتی باشد شش ماه )

رویه های مربوط به کالای مسافری نیز در این بخش عنوان گردیده است. در ادامه اشارات اجرایی به موضوع بازبینی بعد از ترخیص ، کابوتاژ،مرسولات پستی ، فروشگاه های آزاد، کالای مسافری، حسابرسی بعد از ترخیص کالا و مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی صورت گرفته است.

ترخیص کار گمرک با اشراف به آیین نامه اجرایی باید حداکثر توانایی خود را برای احیا حقوق صاحب کالا در فرآیند ترخیص کالا به کار بگیرد. مجموعه ترخیص کالای تاجران ترخیص با سوابق و پیشینه موفق خود در اجرای مناسب و صحیح قوانین و آیین نامه ها و رسیدگی موثر به شکایات و داوری ها در خصوص امور گمرکی همواره در احیا حقوق تاجران گرامی نهایت تلاش و کوشش را نشان داده است. امیدواریم این نظر لطف همواره به شکلی روز افزون استمرار یابد.

مقررات ترخیص کالا -ماده 14: برای اقدام به واردات و بازرگانی بین الملل آشنایی به یکسری از قوانین ترخیص کالا برای صاحبان کالا الزامی است.

بدهی ماده 14 بیان می کند که کالای موجود در گمرک در حکم تضمین پرداخت کلیه حقوق و عوارض مربوط به ورود قطعی کالا و بدهی های قطعی صاحب کالا در خصوص حقوق گمرکی، سودبازرگانی، عوارض، هزینه ها می باشد. تا زمانی که کالایی در انبار گمرک است و ترخیص نشده از بابت حقوق و عوارض گمرکی، سودبازرگانی و هزینه ها که به ورودقطعی آن کالا منجر می شود به عنوان وثیقه قرار می گیرد.

ترخیص کالا

 

وظایف ترخیص کار در قبال ماده 14:

می بایست از بابت ترخیص قطعی و خروج کالا از گمرک مبلغی را بابت وجوه فوق پرداخت نمود و تا زمانی که این وجه پرداخت نشود کالا قابل ترخیص نیست، اگر ترخیص کار و یا شرکت ترخیص کار به هنگام تسلیم اظهارنامه ورود قطعی به دایره احراز هویت متوجه نشود که مبلغی نیز از بابت بدهی قطعی قبلی مدیون می باشد، تا زمانی که آن بدیهی نیز پرداخت نگردد گمرک می تواند به میزان بدهی از ترخیص کالا خودداری نماید.

به طورکلی عملیات اجرائی و وصول حقوق و عوارض گمرکی، سودبازرگانی و دیگر هزینه ها که بابت مطالبات کسر دریافتی قطعی شده به مودی از سوی گمرک شکل می گیرد به دوصورت امکان پذیراست .

اول اعمال ماده 14 قانون امورگمرکی و ترخیص کالا

دوم اعمال تبصره ذیل ماده 15 همان قانون

ابتدا گمرک به صدور مطالبه نامه کسر دریافتی می پردازد.

تعریف مرور زمان : فاصله زمانی است که پس ازانقضای آن دعوی دردادگاه مسموع نیست .

مرور زمان قانونی درگمرک ماده 16 قانون امور گمرکی :

هرگاه بعد از ترخیص کالا  از گمرک مشخص گردد وجوهی که وصول آن به عهده گمرک می باشد بیش تر یا کم تر از آنچه مقرر بوده دریافت شده یا اساساً دریافت نشده یا اشتباهی دریافت گردیده است هریک ازطرفین( گمرک و ترخیص کار به عنوان نماینده صاحب کالا) می توانند ظرف مهلت 8 ماه ازتاریخ ترخیص کالا) صدورسند ترخیص و امضا پروانه گمرکی( نسبت به مطالبه کسر دریافتی با استرداد اضافه پرداختی اقدام نماید.

توجه : مرورزمان قانونی تفاوت های ناشی از اظهار خلاف در نوع جنس توام با اسناد نادرست یکسال از تاریخ خروج کالا از گمرک است .

اسناد نادرست : هرگونه سندی است که درآن مشخصات کالا بوده و صاحب کالا ردیف کمتر تعرفه را پرداخت نموده باشد. مانند اظهارنامه مبل و صندلی تختخواب چوبی ذیل عنوان اشیا چوبی یا عنوان کلی در اظهار برای لوازم برقی، یدکی، بدنه تحت عنوان لوازم یدکی با ردیف تعرفه اظهارشده متروکه که از مصادیق اظهار خلاف فاکتور و پروفرم و بارنامه می باشد.

توجه، جرایم اظهار خلاف ماده 27: در موارد عادی تفاوت تعرفه، ارزش، کسر پرداختی عوارض گمرکی، هزینه ها و هرگونه خلاف دیگر که متضمن زیان مالی دولت باشد، یعنی منجربه عدم وصول حقوق و عوارض و سود بازرگانی و هزینه گردد ) حداقل %10  و حداکثر 100 % ما به التفاوت است .

جرایم اظهار خلاف ماده 27 توام با ابراز اسناد نادرست : از 50 % الی 100 % مابه التفاوت است.

صدورمطالبه نامه کسردریافتی :

پس ازآن که اظهارنامه و پروانه گمرکی مهر و امضا گردید دفترکوتاژ پروانه را با اخذ رسید به صاحب کالا یا نماینده قانونی ارائه نموده واظهارنامه را از طریق مرکز جمع آوری اظهارنامه به بایگانی سرویس ارزیابی ارسال می دارد. این دایره موظف است اظهارنامه ها را هرچه سریع تر-به علت آغاز مرور زمان 8 ماه- به بازبینی آن گمرک ارجاع دهد.

بازبینی :

اظهارنامه های وارده -صادره و گاهی پته های صادره و وارده- را از لحاظ احرازهویت، مالکیت مقررات صادرات و واردات، نرخ ارز و سرانجام ردیف تعرفه و ارزش کالا مجددا پس از سرویس ارزیابی و درب های خروج بررسی می نماید.

پرونده های بازبینی :

1- مطالبات قطعی: که به صورت فرم های چاپی موسوم به مطالبه نامه کسر دریافتی به عنوان صاحب کالا ارسال می شود.

2- مطالبات غیرقطعی: تا حصول نتیجه نهایی ازبابت مطالبات قطعی فوق (بابت ردیف تعرفه یا ارزش و موارد دیگر) قطع مرور زمان قانونی می گردد که شامل حقوق و عوارض گمرکی، سودبازرگانی، هزینه ها وجریمه احتمالی می باشد.

پس ازآن که مطالبه نامه کسردریافتی توسط ارزیاب یا کارشناس بازبینی تنظیم وامضا گردید، مسئول بازبینی نیزآن را امضاء نموده وپس ازامضا مدیرکل گمرک اجرائی توسط دفترحقوقی و قضائی گمرک ایران(درحوزه تهران) و در صورتی که مودی ساکن شهرستان یا استان دیگری باشد توسط گمرک اجرائی و در صورت عدم وجود گمرک اجرائی در محل سکونت مودی مراتب ازطریق اداره کل دارائی ابلاغ قانونی می گردد.

درصورت درست نبودن نشانی صاحب کالا ابلاغ به نماینده قانونی وی درحکم ابلاغ قانونی و ناقص مرور زمان 8 ماه می باشد.

صاحب کالابه موجب مواد 16 و 297 آئین نامه اجرائی موظف است ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ و رویت، یا وجه مورد مطالبه را بپردازد یا به موضوع اعتراض نماید که دراین حالت گمرک مجددا موضوع را بررسی می نماید و در صورت صحت نظر مودی اقدام به مختومه نمودن مطالبه نامه می نماید و در غیر این صورت مراتب مطالبه نامه را ضمن تائید مجدد با ذکر ادله ابلاغ می نماید.

در این حالت هرگاه مودی ظرف 30 روز از مطالبه اولیه اعتراض ننموده ویا ظرف یک هفته از ابلاغ ثانویه تقاضای ارجاع پرونده را به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارائه ننموده و یا وجه مورد مطالبه را نپرداخت عملیات اجرائی آغازمی گردد.

توجه : هرگاه اعتراض پس از انقضای 30 روزه باشد رسیدگی موکول به تودیع وجه مورد مطالبه است .

پس ازآن که مطالبه نامه کسر دریافتی فوق مشمول عملیات اجرائی گردید ازطرف گمرک طی حکمی بشرح ذیل ابلاغ ماده 14 به گمرکات می شود.

 

به :گمرک ……

از: گمرک ………

موضوع : عملیات اجرائی ماده 14  ق . ا. گ

چون از بابت مطالبه نامه کسر دریافتی ………موضوع اظهارنامه کوتاژ …… پروانه …… متعلق به ……… مبلغ ………… ریال تا کنون به حیطه وصول درنیامده است، خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به اجرای عملیات اجرائی فوق به میزان مندرج اقدام گردد.

مدیرکل گمرک

 

پس از ابلاغ این نامه به کلیه گمرکات و مراجعه صاحب کالا از طریق واحدهای احراز هویت، بازبینی درهای خروج از ترخیص کالای جدید مودی به نسبت مبلغ مورد مطالبه خودداری و جلوگیری می شود و خروج آن میزان کالا منوط به تائید مبلغ بدهی ماده 14 می باشد.

توجه: گمرکات می بایست پس از وصول مبلغ فوق نسبت به لغو ماده 14 در خصوص مورد( توسط گمرک صادرکننده نامه) و ختم پرونده و مطالبه نامه اقدام نماید. بدیهی است گمرکات دیگر نیز می توانند با تأئید مسئولین ذیرربط مبلغ مورد مطالبه را وصول نماید و مراتب را به گمرک مطالبه کننده اعلام نماید. بی توجهی در این خصوص باعث اتلاف وقت صاحب کالا وقفه در امر اقتصادی می باشد.

تبصره ذیل ماده: درصورتی که گمرک موفق به اخذ نتیجه توسط عملیات اجرائی ماده 14 فوق نگردد معمولاً یک ماه پس ازاعمال ماده 14 به گمرکات طی نامه ای از طریق دفتر حقوقی مراتب را به ادارات کل امور اقتصادی و دارائی جهت اعمال آئین نامه اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم اعلام می دارد که معمولا پس ازحصول نتیجه و اعلام به گمرک درمورد تامین وجه مورد مطالبه پرونده مطالبه نامه مختومه میگردد.


فورواردری کالا و کارگزاری حمل و نقل در ایران
 
فورواردر یا بروکر حمل کننده کالا به شخص یا شرکتی  گفته می شود که میان صاحب کالا که قصد حمل آن را دارد و شرکت های حمل کننده کالا که صاحبان کشتی ها و صاحبان کامیون های ترانزیتی بین المللی می باشند قرار می گیرد و مسئولیت حمل کالا را به عهده ندارد ولی مسئولیت انتخاب و قرارداد بستن با حمل کننده و ارائه مجموعه ای از سرویس ها را به صورت BACK TO BACK  به صاحب کالا به عهده دارد. فورواردرها با وجود روابط قوی با همکاران خود در کشور های گوناگون اقدام به شناخت بهترین مسیر، کمترین زمان و کمترین ریسک و حداقل هزینه می کنند. البته این امر در کشور ما به واسطه نبود اطلاعات روشن و قابل دسترس تا حدودی برای صاحبان کالا به  مرحله ای ناآشنا و به محلی برای پرداخت هزینه های گزاف تبدیل شده است.

بزرگترین کشتیرانی های دنیا

خط کشتیرانی مرسک MAERSK LINE

ترخیص کار

در مقام اول کشتیرانی دانمارکی  مرسک قرار می گیرد، مرسک به عنوان بزرگترین کریر در جهان شناخته می شود. این خط کشتیرانی با 580 کشتی که در حدود 272 عدد از آن ها را تملک کامل نموده و 308 عدد از کشتی ها یی که آنها را به صورت چارتر مدیریت می نماید  در مجموعه به حمل 2.8 میلیون TEU یا واحد کانتینری در سال 2014 پرداخته است. کشتی رانی مرسک  با در اختیار داشتن 88.909 نفر نیروی انسانی و حضور در 135 کشور جهان گسترده ترین خط کشتی رانی در جهان محسوب می شود.

 

جایگاه قانونی ثبت سفارش
براساس ماده 8 قانون  مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 مجلس شورای اسلامی کلیه وارد کنندگان بخشهای دولتی و غیر دولتی جهت اخذ مجوز ورود ثبت سفارش بایستی انحصاراً به وزارت صنعت معدن و تجارت مراجعه نمایند .

شرکت ترخیص کالا

تبصره ذیل ماده 8 :

موافقت با واردات کالا از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت مجوز ترخیص نیز تلقی شده و نیاز به اخذ مجوز جداگانه ندارد.
مجوز ورود ثبت سفارش وزارت بازرگانی برای ترخیص کالا کافی بوده و با داشتن آن نیاز به اخذ مجوز ترخیص از وزارت مذکور نخواهد بود. لکن مواردی مانند گواهی بهداشت وزارت درمان و آموزش پزشکی یا مجوز سازمان دامپزشکی، مجوز گواهی بهداشت نباتی، سازمان حفظ نباتات، گواهی انطباق با استاندارد و تحقیقات صنعتی و نظایر آنها که برای تأکید کیفیت کالا مستلزم بازدید کالا در مبدأ و یا بعد از ورود به گمرک و نمونه برداری از آن است و اخذ آنها قانوناًٌ الزامی است مشمول مفاد تبصره یک ماده 8 قانون نمی باشد.